Cristobal

CRISTOBAL BALENCIAGA

Često se govorilo da bi Balenciaga mogao sagraditi komercijalnu imperiju veliku kao i Diorovu, ali promišljeno, on je zadovoljno ignorisao laskanja i nagovaranja masovnog tržišta i koncentrisao se na održavanje svoje reputacije kao dizajnera najvećeg luksuza i elegancije.