ANJA IVANA MILIĆ: ARHITEKTURA KOJA PODRŽAVA ISTORIJSKU I GEOGRAFSKU LEPOTU

Arhipro Montenegro posebnu pažnju posvećuje projektovanju vila i rezidencijalnih enterijera. Osnovne smernice u dizajnu su posvećenost zahtevima i potrebama korisnika, uslovima lokacije i okruženja, primena prirodnih materijala i superponiranje tradicionalnog stila i modernih trendova. Prvo istraživanje u koncept fazi je uklapanje forme sa konfiguracijom terena i lokacijom. Funkcija kao imperativ klijentove potrebe i zadovoljstva svoju uspešnost rešenja dokazuje tek u integraciji sa dobrim oblikovanjem arhitektonske forme. Dizajner i klijent se udužuju u usvajanju onog principa koji je poželjniji u datim uslovima lokacije. Poseban zadatak u kreaciji rezidencijalnih objekata je enterijer.

Enterijer je često kontinuitet arhitekture, ali neretko i iznenađenje koje vas dočeka na putu od spoljašnjeg ka unutrašnjem. U rezidencijalnim objektima enterijer govori o tome ko je i šta voli onaj ko u njemu živi, a uspešan dizajn enterijera je rezultat uzajamnog poverenja arhitekte i klijenta.

Boka Kotorska je jedini fjord na Mediteranu i jedan od 25 najlepših fjordova na svetu. Ono što projektujete, treba uklopiti u izuzetno vredno graditeljsko nasleđe i prelep prirodni ambijent. Koliko je to za vas uživanje, a koliko dodatni zahtev? O čemu najviše morate da vodite računa? Koliko je zahtevna konfiguracija terena?

Boka Kotorska je sa pravom „nevesta Jadrana”, i taj dugovremenski epitet jednog područja je građevinsko i kulturno nasleđe koje u svakom aktuelnom graditeljstvu postavlja meru odgovornosti, opredeljenje za projektovanje u kontekstu i kontinuitetu okruženja. Razvojni projekti današnjice se mere velikim kvadraturama gradnje i nose opasnost devastiranja nasleđenih vrednosti. Ograničenja nekada rađaju najbolje ideje, jer je arhitektura konteksta najcenjenija mera u znanju i sposobnosti jednog arhitekte. Svakako je lokalitet koji otima uzdahe velika inspiracija i uživanje u projektantskom radu. Konfiguracija terena je osnova kompletne morfologije budućeg naselja, a u Boki kotorskoj je teren strm, veoma pokrenut u svim pravcima i prva postavka ideje je uvek potraga za najboljim vizurama. U situaciji Lavander Bay, deo brega koji je zaklanjao najbolji vidik naselju je sravnjen i na tom mestu su izgrađeni bazen i restoran. To je momenat sinergije starog i novog i primer da svaki arhitekta može da unapredi lokaciju ako radi sa pažnjom i ljubavlju, kao da je odatle potekao.

Arhitektura je umetnost, nauka, zanat i filozofija. Iz kog ugla prvo posmatrate kada projektujete objekte u ovom primorskom ambijentu koji je umetničko delo prirode?

Osnovna polazna tačka su svakako planski dokumenti, urbanistički uslovi, formiranje građevinske parcele, koji su često ograničeni za želje klijenta i za atrakciju arhitekture kakvu smatramo da bismo na lokalitetu mogli postići. Time se rađa izazov da klijent ima ono što je poželeo, a lokalitet ono što zaslužuje. Arhitektura primorja ne treba da bude arhitektura preterane dekorativnosti; i tradicionalni stil, i moderni, treba da teže minimalizmu, jer u ovakvom ambijentu se ne nadmećemo sa estetikom prirode, već prirodne lepote podržavamo arhitekturom sklada forme i svedenosti odabira materijala. Kamen i staklo su dominante za materijalizaciju ovog podneblja.

Radite i vile na lokaciji sa koje se pruža predivan pogled ka moru i pučini, sa pogledom na Sveti Stefan, takođe jedno od najlepših mesta na Jadranu. Šta vas tu najviše inspiriše?

Horizont – spoj neba i vode koji su često jedno u našem oku. Osećaj beskraja. Arhitektura koja se otvara ka takvom pogledu i čovek u kući koji će živeti slobodno, kao galeb. Sveti Stefan je dodatak na ekskluzivitet osećaja u dizajnu i u življenju u kući, a to je da smo tamo gde se takmičimo sa lepotom svetskih istorijskih i geografskih lepota.

Related