OKHA CARBON COLLECTION

Kolekcija Carbon („Ugljenik”) se sastoji od šest predmeta koji preispituju naše ideje o strukturi, lepoti i percipiranoj stvarnosti: Black Rain („Crna kiša”), High Voltage („Visoki napon”), Law & Disorder („Zakon i nered”), Mondo, Rock Sculpture („Kamena skulptura“) i Omega predstavljaju dizajn koji uživa u asimetriji  i nekonformističkoj provokaciji, gde je oblik nepredvidljiv, nejednoobrazan, a lepota je napeti dijalog između uma i srca.

MONDO

Elegantni Mondo kafeni sto paradoksalna je zagonetka. To je naizgled neskladna kompozicija vertikalnih i horizontalnih tankih čeličnih profila, koji se spajaju kako bi stvorili dva savršeno koncentrična i simetrična kvadrata.

Vertikalne potpore stola su postavljene dijagonalno suprotno, vizuelno otkrivajući samo jedan par potpora u jednom trenutku. To je ravnoteža i neravnoteža, nasumičnost i sistematičnost.

ROCK

Kamene skulpture autorke Chantel Woodman su čista skulptorska dela, koja ponavljaju slučajan (ili možda intuitivan) raspored elemenata vidljivih u celoj zbirci.

Skulpture asociraju na fosilizovane kristalne formacije, podsećajući nas na strukturni red i nered u prirodi.

LAW & DISORDER

Slično tome, svaki novi pogled na „Zakon i nered” otkriva neočekivane promene u proporcijama i kompoziciji. Gledane odozgo, tri noge od nerđajućeg čelika i abažur u obliku bubnja formiraju uravnotežen i skladan trougao u krugu, koji podseća na univerzalne strukture fraktala i elemenata u savršenoj orbiti.

Naša percepcija zavisi od ugla iz kog posmatramo.

Iz profila „Zakon i nered” iznenađuju i zbunjuju dok tri vertikalne ivice na bazi izviruju pod naizgled neproporcionalnim i nepravilnim uglovima.

HIGH VOLTAGE

„Visoki napon” replicira oblik dalekovoda, a perforirani abažuri teksturišu i filtriraju svetlost. Matirane čelične šipke idu dijagonalno kao potporne grede. Dok se krećete oko lampe, drugi set šipki postaje vidljiv, ukrštajući se sa prvim.

Kao i kod svakog drugog dizajna u kolekciji Carbon, crna je odabrana boja, a naglasak je na čistom obliku, grafičkom ekspresionizmu i apsolutnim vrednostima.

BLACK RAIN

Možda najkompleksniji rad u kolekciji je „Crna kiša”. Ogledalo vrlo različito od bilo kog drugog. Višestruke zasečene udubljene i izdužene površine ogledala repliciraju tektonske ploče u pokretu i asociraju na zrake oštre zimske svetlosti.

Ništa nije statično, sve je u stanju proticanja, kretanja, ponekad neprimetnog, ponekad kataklizmičnog. I u životu, kao i u kolekciji Carbon, naša percepcija zavisi od ugla iz kog posmatramo.

OMEGA V

Šesti element u kolekciji je Omega V konzola. Vertikalne linije urezane u ugljenocrnu pozadinu označavaju mantru meditativnog minimalizma. Jak hrastov okvir i stepenaste čvrste mesingane nožice odaju poštovanje arhitektonskoj inspiraciji art deko stila.

Related